Registrace přednášek

Registrace přednášek

Registrovat se můžete v rozvrhu pod přehledem přednášek.

Přednášky

Kořeny zla

  • Kategorie: 1. sekce
  • Délka: 60 minut
  • Kapacita: 350
Lektoři
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Historik a publicista, zabývá se dějinami komunistických režimů v Polsku a Československu. Vystudoval obory český jazyk a historie, učitelství pro střední školy, na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové a obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2008 dokončil doktorské studium. V letech 2004–2010 pracoval v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Nyní je zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, který v roce 2008 spoluzakládal. Působí také jako vědecký pracovník na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zástupce ředitele Centra pro dokumentaci totalitních režimů. Autor řady publikací k dějinám protikomunistického odboje a komunistických režimů ve středoevropském prostoru, bibliografie je dostupná zde. Podílel se na vzniku řady historických výstav (věnované Chartě 77, VONS, K-231, Janu Palachovi, kolektivizaci venkova atd.) a webových portálů (www.janpalach.cz, www.vons.cz, www.ibadatelna.cz a www.minulost.cz) a výrobě mnoha dokumentárních i hraných filmů (například Proces H, Pouta, Hořící keř, Mluvčí Charty 77, Ženy Charty 77, Milada atd.).

Popis

S historikem Petrem Blažkem budeme se budeme zamýšlet nad tématy

  • Pravda a lež v totalitní společnosti.
  • Jak si komunisté pokřivili a přivlastnili pravdu?
  • Jak se StB (a spol.) podílela na ničení hodnot ve společnosti?
  • Jaký je vztah dění za komunismu (dopad estébáckých metod) ke dnešku?
  • Můžou se podobné věci opakovat i dnes?
  • Je dnešní společnost zcela jiná a totalitní převzetí moci podobné tomu v roce 1948 v ní není možné?
  • Podoby vyrovnávání se s komunistickým režimem.

Registrace přednášek

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.