Registrace přednášek

Registrace přednášek

Registrovat se můžete v rozvrhu pod přehledem přednášek.

Přednášky

Junák - český skaut apolitický - co to znamená?

 • Kategorie: 3. sekce
 • Délka: 105 minut
 • Kapacita: 250
Lektoři
Petr Vaněk (Permoník)

Je zpravodajem Výkonné rady, který je zodpovědný za oblasti interní, externí a krizové komunikace a za oblast služby společnosti. Jako zpravodaj Výkonné rady má na starost oblasti interní, externí i krizové komunikace, stejně jako skautské projekty služby společnosti. Patří sem například mediální komunikace Junáka - českého skauta a jeho přítomnost na sociálních sítích, vystupování Junáka - českého skauta na veřejnosti, spolupráce s vydavatelskými domy, fungování Skautské křižovatky nebo Balíčků ústředí pro organizační jednotky, fungování skautské krizové linky, realizace Skautského dobrého skutku a dohled nad ostatními skautskými projekty služby společnosti. Svoji roli zpravodaje vykonává jako zaměstnanec Kanceláře ústředí. Br. Permoník byl dříve mimo jiné vůdcem oddílu, výchovným zpravodajem střediska Střela Plzeň, zakladatelem charitativního projektu Společně proti leukémii (dříve KAPKA), členem Roverského odboru, vůdcem Roverské lesní školy, předsedou Okresní rady Junáka Plzeň-město, zahraničním zpravodajem Junáka - českého skauta nebo členem Evropského skautského výboru WOSM. Do června 2014 byl místostarostou Junáka - českého skauta a zpravodajem pro komunikaci, na kteréžto činovnické funkce rezignoval v souvislosti se svou kandidaturou v komunálních volbách 2014. Do Výkonné rady se jako zpravodaj vrátil v březnu 2015.

Tomáš Řehák (Špalek)

Vedl 20 let Gemini. Člen ústředních orgánů Junáka už od roku 1990 – v současné době místopředseda RSRJ. V civilu ředitel Městské knihovny v Praze. O vedení lidí přednáší na různých skautských i jiných kurzech, na vysokých školách i středoškolákům.

Jan Farský (Baghíra)

Je český politik, od května 2010 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2008 až 2010 a opět 2016 až 2018 zastupitel Libereckého kraje, v letech 2006 až 2014 starosta města Semily. Od svých jedenácti let se věnuje skautingu, který jeho život vedle rodiny formoval asi nejvíce. Od roku 2013 je vedoucím skautského střediska v Semilech. Život si nedovede představit bez cestování (Kanada, USA a částečně Mexiko, jezero Bajkal, Evropa). K jeho dalším zálibám patřil do vážného úrazu paragliding, dále pak čtení, vycházky do přírody, jízda na kole a lyžování. Do politiky vstoupil ve 23 letech, kdy byl v roce 2002 zvolen do zastupitelstva obce Semily. O čtyři roky později se již jako lídr uskupení Volba pro Semily stal starostou města. Směřování města z této funkce ovlivňoval osm let. Rok před volbami v roce 2014 oznámil, že o místo starosty znovu usilovat nebude. V roce 2008 spoluzakládal hnutí Starostové pro Liberecký kraj, kterému zpočátku (2008–2009) předsedal. Od listopadu 2009 působí v hnutí jako místopředseda. V krajských volbách v roce 2016 byl za SLK opět zvolen zastupitelem Libereckého kraje (působil zde již v letech 2008–2010). Na mandát však vzhledem k pracovnímu vytížení v lednu 2018 rezignoval.

Jiří Zajíc (Edy)

Vystudoval obor Numerická matematika na MFF UK. Do roku 1990 pracoval jako matematik analytik ve Výpočetním centru VŠE Praha na programech využívání počítačů pro podporu výuky. Současně byl členem československého (ilegálního) týmu pro křesťanskou výchovu. Po roce 1990 pracoval v Českém rozhlasu, České radě dětí a mládeže a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. V současné době je odborným pracovníkem Národního institutu dětí a mládeže. V letech 1970–1990 byl vedoucím odboru turistiky při TJ Sokol Praha Krč, z něhož vzniklo největší skautské středisko v ČR Blaník. V letech 1990–2001 byl členem Ústřední rady Junáka, zpravodajem pro duchovní výchovu. V letech 1992–1995 místostarostou. V současné době je instruktorem VS Gemini, předsedou odboru duchovní výchovy a metodické skupiny Junáka pro nový program. Je autorem či spoluautorem knih Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem (1997), Poutník po hvězdách. Rozhovory s Erazimem Kohákem (2001 – společně s Romanem Šantorou), Nikdy nekončící dobrodružství (2006), Kdo jsem (2008), Hranice bezpečí (2009), Cena věrnosti (2012) a Bůh blízký (2012 – společně s Miloslavem Vlkem).

Dagmar Rychnovská (Nutty)

Politoložka, výzkumnice na Institut für Höhere Studien ve Vídni, členka Náčelnictva Junáka, vůdkyně LK Veronica. Dříve působila jako pedagožka na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě v Praze. Zajímá se o mezinárodní politiku a bezpečnost a především o to, jak se současná společnost vypořádává s novými hrozbami a s riziky spojenými s novými technologiemi.

Popis

Pojďme se podívat ke kořenům toho, že Junák je apolitický. Proč to tak vlastně je a kde se tato myšlenka vzala? Bylo to tak vždy? Co přesně vlastně apolitičnost znamená? A jak to jde dohromady s aktivní politickou kairérou některých skautů?

Diskutovat budou:

 • Petr Vaněk (Permoník) - zpravodaj Výkonné rady Junáka pro komunikaci a projekty služby společnosti
 • Tomáš Řehák (Špalek) - místopředseda Rozhodčí a smírčí rady Junáka
 • Jan Farský (Baghíra) - poslanec Parlamentu ČR, bývalý starosta města Semily, bývalý zastupitel Liberského Kraje, vůdce střediska Varta v Semilech
 • Dagmar Rychnovská (Nutty) - členka Náčelnictva Junáka, vysokoškolská pedagožka

Debatu bude moderovat Jiří Zajíc (Edy) - bývalý místostarosta Junáka, bývalý člen ústřední rady Junáka a zpravodajem pro duchovní výchovu.

V debatě padnou mimo jiné i tyto otázky:

 • Proč se vůbec apolitičnost do skautingu dostala?
 • Proč má být Junák apolitický?
 • Co vlastně apolitičnost znamená?
 • Bylo to tak vždy?
 • Jak to bylo s apolitičností za 1. republiky, kdy se skauti otevřeně hlásili k tehdejší politické reprezentací v čele s TGM?
 • Jak to mají s apolitičností skautské organizace jinde ve světě?
 • Jak se k apolitičnosti staví světové ústředí?
 • Jsou skutečně apolitické i skautské organizace v zemích s totalitní nebo autoritativní vládou?
 • Brání apolitičnost Junáka v politické angažovanosti jeho členů?
 • Je možné být aktivním skautem a zároveň politikem?
 • Smí se politik hlásit ke svému skautskému původu? Nenaruší tím apolitičnost Junáka?
 • Může - a případně jak - politik pracovat se svou příslušností k Junáku v politické kampani?
 • Nejsou pro politika skautské hodnoty překážkou v jeho politické kariéře?
 • Je pro politika jeho skautská příslušnost v něčem výhodou?
 • Může být Junák skutečně apolitický, když své členy vede k občanské - a tedy i politické - angažovanosti?
 • Jak se k sobě má apolitičnost Junáka a politické aktivity jeho členů?
 • Bylo apolitické když
  • se skauti podíleli na vzniku Československa - a tedy rozbití státu, ve kterém do té doby žili?
  • se skauti zapojili do odboje během 2. světové války?
  • se skauti zapojili do protikomunistického odboje?
 • Není vlastně výchova sama o sobě "politickou" činností (v tom smyslu, že vede lidi k určitým hodnotám, stejně jako politika určité hodnoty prosazuje)?

Registrace přednášek

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.