Registrace přednášek

Registrace přednášek

Registrovat se můžete v rozvrhu pod přehledem přednášek.

Přednášky

Voda a stromy utvářejí klima: odvodňujeme - nedivme se, že vysycháme

  • Kategorie: 2. sekce
  • Délka: 60 minut
  • Kapacita: 100
Lektoři
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (biologie – chemie, fyziologie rostlin). Působil na Třeboňském pracovišti Botanického ústavu AVČR, je spoluzakladatelem a od roku 1998 ředitelem výzkumné organizace ENKI, o.p.s. Přednáší na našich a zahraničních vysokých školách. Pracoval ve výzkumném centru pro zavlažování CSIRO Austrálie/NSW, řešil výzkumné projekty ve východní Africe. 8 let byl členem Výzkumné rady Technologické agentury ČR. Je autorem četných vědeckých publikací. Úlohu vegetace v oběhu vody a utváření klimatu vysvětluje srozumitelně propojením znalostí známých ze základní školy.

Popis

Za jasného dne přichází na m 2 až 1000W sluneční energie. Slunce ohřívá Zemi přibližně o 290 o C. Suchý povrch se ohřívá na vysokou teplotu, zatímco rostliny chladí sebe a své okolí. Strom je nejdokonalejší klimatizační zařízení poháněné sluneční energií, nehlučně přes bezpočet mikroskopických ventilů (průduchy) vypařuje vodu a chladí tak sebe a své okolí. Sluneční energie uschovaná ve vodní páře se uvolňuje na chladných místech, kde vodní pára kondenzuje zpět na vodu. Jeden strom chladí jako několik klimatizačních jednotek. Lesy vypařují vodu, a přesto nevysychají. Rozsáhlé lesy přitahují vodu až z oceánů a řeky, které z nich tečou, nevysychají. Historické civilizace odlesnily a odvodnily krajinu, a proto vyschly. I my opakujeme chyby těchto civilizací, přeměňujeme krajinu na step a poušť a divíme se, že se krajina tak chová. Náprava je možná návratem vody a trvalé vegetace.

Registrace přednášek

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.