Registrace přednášek

Registrace přednášek

Registrovat se můžete v rozvrhu pod přehledem přednášek.

Přednášky

Znovuzrození fašismu?

  • Kategorie: 2. sekce
  • Délka: 60 minut
  • Kapacita: 90
Lektoři
Matyáš Borovský

Mé jméno je Matyáš Borovský a narodil jsem se v Praze, kde také v současné době žiji a studuji. Většinu svého dosavadního života jsem ale strávil v a kolem města Beroun. Maturitu jsem složil právě na zdejším gymnáziu Joachima Barranda. V letošním roce jsem absolvoval bakalářské studium historie a politologie na Filosofické fakultě UK. Nyní pokračuji v magisterském studiu na Ústavu světových dějin téže fakulty. V rámci oboru se zaměřuji primárně na evropské dějiny v komparaci s dějinami Blízkého východu a Severní Afriky. Kromě školy se věnuji hlavně hudbě. Působím také jako jeden z lektorů debatní soutěže Studentská agora.

Popis

Přednáška má za cíl posluchačům formou výkladu a diskuze přiblížit úlohu fašismu v evropských dějinách. Důraz bude kladen především na soudobé formy fašismu a na jeho projevy ve společensko-politickém prostředí.

Přednáška je složena ze tří částí. V první se zaměříme na vznik a stručnou historii fašismu, jeho teorii a projevy ve společnosti. Seznámíme se zejména s Mussoliniho Itálií, ale podíváme se i na vývoj jinde v Evropě. Druhou část věnujeme svébytné pozici československého a českého fašismu, přičemž hlavní důraz bude kladen na 90. léta a současnost. V souvislosti s výročím republiky si řekneme pár vět o prvorepublikovém fašistickém hnutí, ale i o „neofašistických“ skupinách samostatného českého státu. Poslední, hlavně diskuzní úsek bude o tom, jak identifikujeme fašismus dnes. Také budeme hovořit o rizicích vzniku fašistických hnutí, režimů, nebo o jednotlivcích, kteří v politice dneška k této ideologii inklinují. Během celé přednášky bude otevřen prostor pro (velmi vítané) dotazy z publika.

Registrace přednášek

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.