Registrace přednášek

Registrace přednášek

Registrovat se můžete v rozvrhu pod přehledem přednášek.

Přednášky

Od koně k Toyotě

  • Kategorie: 3. sekce
  • Délka: 105 minut
  • Kapacita: 100
Lektoři
Tomáš Boukal

Vystudoval etnologii na FF UK. Pracuje na Katedře sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice. Dlouhodobě se zabývá původním obyvatelstvem Severu, především vztahem lovců, rybářů a sběračů tajgy s jejich životním prostředím. Podnikl řadu cest mezi původní obyvatelstvo Sibiře a severní Kanady. Několik let žil na Altaji (jižní Sibiř). Je autorem několika odborných monografií a článků, ale také beletrie (např. Hřbitov nevěst).

Popis

Rád bych přiblížil život současných skupin původních obyvatel Sibiře a transformaci jejich „rodové společnosti“.
Jak se mění společnost a kultura lovců a rybářů severské tajgy?
V čem jezdí chovatelé koní na Altaji?
Přežijí tradice na sociálních sítích?
Společnost původních skupin různých částí Sibiře byla založena na příbuzenských vztazích, dělila se na frátrie, rody, „kmeny“. Západní civilizace ale přináší celou řadu změn, které výrazně mění nejen způsob života, ale také sociální uspořádání domorodých obyvatel.

Registrace přednášek

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.