Registrace přednášek

Registrace přednášek

Registrovat se můžete v rozvrhu pod přehledem přednášek.

Přednášky

Smrt a umírání

  • Kategorie: 1. sekce
  • Délka: 60 minut
  • Kapacita: 60
Lektoři
PhDr. Ing. Petr Krohe

Působí jako vysokoškolský pedagog na 1. LF UK Praha a nemocniční kaplan Všeobecné fakultní nemocnice. Slouží jako kněz starokatolické církve. Je také činný jako lektor a terapeut. Zabývá se profesně mezilidskou komunikací, otázkami komunikace s pacienty, mediací, poradenstvím, řešením konfliktů, vyjednáváním a psychoterapií. Z terapeutických směrů je mu blízká logoterapie, muzikoterapie a nevyhýbá se alternativním přístupům. V oblasti komunikačních technik rovněž publikuje.

Popis

Téma smrti a umírání je v naší společnosti velmi zkreslené. Zpravidla existují dva extrémy. Před smrtí utíkáme nebo jsme jí zcela uhranutí. Zpravidla chybí vyvážený pohled na fenomén smrti a proces umírání. Přednáška poskytne základní orientaci v problematice thanatologie.

Obsah:

  • Fenomén smrti a umírání z historického pohledu
  • Současný pohled na smrt z pohledu thanatologie
  • Fáze umírání podle Elisabeth Kübler-Rossové
  • Smysl a smysluplnost lidského života
  • Diskuze

Registrace přednášek

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.